logo logo

MagMob este o revistă speciali­zată în domeniul mobilei, din care vă puteţi inspira atunci când trebuie să faceţi o ale­gere pentru casa, biroul sau gră­dina voastră.

Program de promovare la export

Fast Forward Editorial SRL

540322 Târgu Mureş, Str. Bistriţei nr. 9
Romania, jud. Mureş
RO 24342230 • J19/828/2008

+40-730-190077

zilahi@magazinulmobilei.ro

Stilul etno e pe val

Unii spun că e vorba de nostalgie, alţii cred că e doar o găselniţă a unor designeri. Eu cred că e vorba de reîntoarcerea la normalitate.

MobilaDalin2015_MagMob_-581
Inspiraţia din motivele populare e evidentă, nu? - Rămâne de văzut, dacă persistă acest trend.
Publicitate
Zilahi Imre  |  12 Noiembrie 2015

Da, e vorba de modă. Uneori e şic să ai în casă piese futuristice compuse din metal şi sticlă, alteori merg combinaţiile între suprafeţe high-gloss şi lemn natural. Se întâmplă ca mobila clasică să revină în preferinţele cumpărătorilor, alteori merge tot ce are o doză de nebunie în compoziţie. Iar acum vine peste noi un mare val etno, care pentru început ne-a adus motive decorative specifice diferitelor regiuni istorice din România. O serie întreagă de firme şi designeri îşi încearcă norocul cu acest mod de a da identitate mobilierului, dintre care până acum MobilaDalin din Reghin a înregistrat chiar un succes notabil cu setul Bucovina.

Unii spun că e vorba de nostalgie, alţii cred că e doar o găselniţă a unor designeri, şi că stilul etno nu va influenţa în mod radical şi pe termen lung preferinţele cumpărătorilor de mobilă. Eu cred că e vorba de reîntoarcerea la normalitate.

*
Comoda Ţol, design Cristina Bulat

Tot ce e adoptat şi folosit de un număr mare de persoane din aceeaşi comunitate, devine „popular”. Elementele decorative specifice unei anumite regiuni sunt uşor acceptate de către locuitorii acelui colţ de lume, iar toţi ceilalţi se apropie cu interes de tot ce e altfel, şi nu intră la categoria kitsch. În concluzie, dacă modelele de broderie populară se regăsesc pe tapiţeria unei canapele – desigur, într-o variantă stilizată –, piesa de mobilier astfel scoasă din anonimat poate intra în componenţa mai multor tipuri de amenajări: are o personalitate distinctă.

Ne-am pripi însă, dacă am crede că o piesă „etno” poate rezolva de una singură problema creării unei identităţi aparte, a unei atmosfere originale în casa noastră.

E nevoie de mai mult: combinaţiile făcute la plesneală ar putea conduce uşor la starea de „salată cu de toate”. Punerea în valoare a mobilierului personalizat cu motive etnice necesită o alegere atentă a culorii pereţilor, a covorului şi a ansamblului de mobilă şi decoraţiuni din camera în cauză.

MagMob încurajează producătorii de mobilă să colaboreze cu designeri din România pentru a stoarce din această temă – mobila etno – cât mai multe idei de valoare. Poate astfel primeşte şi noţiunea Made în Romania noi valenţe.

MAGMOB_bifesim2015_01-579
De vorbă cu colegii din presa internaţională (IAFP)

MobilaDalin2015_MagMob_02-582
Cei de la MobilaDalin şi-au refăcut recent pagina de internet: www.mobiladalin.ro — merită zeci de clickuri

The ethno style is on the waveYes, it's about fashion. Sometimes it's chic to have in house futuristic objects, made from metal and glass, sometimes are trendy the combinations of high-gloss surfaces and natural wood. It canhappen that the classical furniture returns in the preferences of the buyers, other times are favored the pieces that have a dose of madness in their composition. And now comes over us a big wave of ethno, that for start is bringing us decorative motifs that are specific to different historical regions of Romania. Several companies and designers are trying their luck with this way of giving identity to the furniture, of what till now the company MobilaDalin from Reghin has registered a notable success with the set Bucovina.Some say that it's about nostalgia, others think it's just a tendency used by some designers, and the ethno style won't have a radical impact and of long term on the preferences of the buyers. I think that is about returning to normality.Everything that is adopted and used by a large number of people from the same community becomes „popular”. The decorative elements that are specific for some regions are easily accepted by the inhabitants of that part of the world, and everyone else is approaching with interest to all what is different and does not fall under the category of kitsch. In conclusion, if the motifs of traditional embroideries can be found on the upholstery of a sofa – of course, in a stylized version – the piece of furniture brought into prominence can be included in various types of arrangements: has a particular personality. However, we jump to conclusion, if we think that an „ethno” piece alone can solve the problem of creating a unique identity, an original atmosphere in our home. It requires much more: the combinations made at random could easily lead to the state of „everything salad”. Showcasing the customized furniture with ethnic motifs requires a careful choice of wall colors, carpets, set of furniture and of the decoration objects of the room in question.MagMob encourages the furniture manufacturers to collaborate with Romanian designers to squeeze out from this topic – ethno furniture – as much valuable ideas as possible. Maybe in this way the term Made in Romania will get new significance.
Publicitate