Bauhaus, un stil artistic revoluţionar

Forme simple, geometrice, linii drepte, colturi rotunjite, contraste, culori rezervate, primare, negru, metal, sticla, piele şi lemn masiv – am putea caracteriza pe scurt interioarele marca Bauhaus. Cum pot să ne placă aceste obiecte de mobilier sobre? Probabil suntem cu toții copiii unei lumi industrializate, astfel, ca și Bacovia, descoperim frumusețea în unele aspecte desconsiderate de estetica clasică.

 +10
  |  

Originile Bauhaus

Chiar dacă rădăcinile lui se întorc într-un alt secol, avem de a face cu un stil definit cu exactitate în timp, lucru destul de rar întâlnit în istoria artei: Staatliches Bauhaus a fost fondat la 1 aprilie 1919, în Weimar (Germania) și după 14 ani, în 1933 a fost închisă la ordinele specifice ale regimului nazist. 

 +10 Imagine fotografică postată de Simon Lewis - scaunul B3 chair, M. Breuer

Pentru a înțelege foarte bine contextul în care a luat naștere acest stil modern, trebuie să ne reamintim că toți artiștii secolului XIX. se confruntau cu o dilemă: unde va duce ritmul alert al dezvoltării industriei, ce va face omul şi cum va asimila schimbarea totală a lumii care-l înconjoară. În țările unde designul obiectelor cotidiene a avut deja o tradiţie, tot mai mulți meșteșugari și artiști plastici s-au alăturat tendinței de a crea obiecte utile, frumoase, și totuși accesibile unui public larg, deci care se pot produce în masă. 

 +10 Scaunul Vassily cunoscut ca şi Model B3 chair de Marcel Breuer - 1925

O asemenea echipă, alcătuită din artiști plastici și arhitecți renumiți din Europa, a fost invitată în Weimar de Walter Gropius pentru a preda în noua școală fondată de el. Ideea lui era să înființeze o instituție artistică complexă prin fuzionarea unora din școlile artistice și de meserii din Weimar, Großherzogliche Sächsische Hochschule für Bildende Kunst („Școala de arte frumoase a marelui ducat al Saxoniei”) și Kunstgewerbeschule Weimar, o fostă școală de meserii în domeniul artelor frumoase și a decorării interioare. Astfel s-a născut Staatliches Bauhaus, cunoscut mai apoi sub forma simplificată de Bauhaus. Numele școlii de artă, design și arhitectură urma să fie denumirea curentului artistic extrem de influent în arhitectura, artele plastice, designul, fotografia, mobilierul și decorările interioare ale secolului XX.

Scurt istoric

 +10 Masă de birou în stil Bauhaus

Școala și mișcarea artistică, generată de către Gropius a funcţionat între anii 1919 - 1933 în trei orașe germane: Weimar, Dessau și Berlin, sub conducerea a trei directori diferiți, toți arhitecți, ca mai târziu să devină unul dintre cele mai importante stiluri internaționale. Cu emigrarea fondatorului mișcării în Statele Unite ale Americii, această mișcare artistică cunoaște o renaștere cunoscută sub numele generic The New Bauhaus.

Mișcarea Bauhaus a fost supusă în decursul istoriei sale de 14 ani unor provocări, schimbări și redefiniri, datorate lipsei de fonduri (Republica de la Weimar era conservatoare și relativ săracă), schimbarea profesorilor și puternicele tensiuni interne și externe. Necesitatea însă are și aspectele sale pozitive: flexibilitatea, schimbarea, delimitarea, definirea intențiilor și crezului artistic sunt benefice în procesele de creație, iar stilul Bauhaus rămâne caracterizat de unitate și puternica individualizare artistică, operele Bauhaus fiind ușor de recunoscut.

 +10 Clădirea iconică din Dessau

Cei trei directori ai școlii Bauhaus au fost: fondatorul acesteia, Walter Gropius, între 1919 și 1928, Hannes Meyer, între 1928 și 1930, și Ludwig Mies van der Rohe, între 1930 și 1933.

Gropius considera că odată cu terminarea războiului o nouă perioadă istorică începuse, iar ambiția sa declarată era ca să creeze un nou stil arhitectural care să reflecte această nouă perioadă: construcțiile, designul, mobilierul, obiectele de artă și decorațiunile interioare trebuiau să reflecte în cel mai tranșant mod posibil lumea în curs de industrializare. Viziunea programatică a lui Walter Gropius era ca să creeze spații ambientale funcționale, ieftine, practice și reproductibile cu ajutorul producției de masă, fiind în acest fel accesibile absolut fiecăruia. Corespunzând viziunii sale artistice interdisciplinare fusese gândită și concepută inițial Staatsliches Bauhaus.

Instituția a fost susținută în mare parte din fonduri de stat. După schimbări în guvernul local, școala se mută de la Weimar la Dessau, unde atmosfera artistică era mult mai lucrativă, destinsă și progresistă. Aici, după planurile lui Gropius, se ridică și clădirea atât de cunoscută, devenită emblemă a mișcării sub numele de „Clădirea Bauhaus din Dessau”, care a devenit sediul școlii pentru perioada următoare, 1925 - 1932, cea mai complexă și înfloritoare din întreaga sa istorie.  +10 Textile colorate semnate de Gunta Stölzl, pe un scaun Marcel Breuer - 1922

Walter Gropius a fost urmat la conducerea Bauhaus de Hannes Meyer, care la rândul său a predat conducerea lui Ludwig Mies van der Rohe. Simultan, din diverse motive, printre care tensiunile interne din mișcarea târzie Bauhaus au fost esențiale, școala se mută la Berlinunde, şi este în final închisă, în 1933, la ordinele specifice ale regimului nazist.

Interdisciplinaritate

Cu toate că acest stil este considerat o revoluție în istoria arhitecturii, datorită viziunii maeștrilor școlii Bauhaus ars poetica lor și-a lăsat amprenta în toate artele moderne, de la artele plastice până la unele discipline mai noi, cum ar fi graphic-designul, cinematografia și designul de interior. Scopul declarat programatic al lui Walter Gropius era clădirea livrată integral, de la proiectul arhitectural inițial până la mobilarea încăperilor și decorarea acestora cu artefacte. Studenții de la Staatliches Bauhaus erau educați interdisciplinar și complex ca arhitecți, constructori, designeri, fotografi, pictori, creatori de mobilier și textile etc. Erau totodată stimulați să utilizeze materiale noi, specifice producției de masă.


Publicitate

Vreme trece… înspre bine!

Când vine vorba de reamenajarea locuinței, suntem liberi să ne punem la contribuție imaginația și stilul personal. Esențial este să speculăm fiecare colțișor al casei, astfel încât să creăm spații ideale pentru petrecerea timpului în familie. .

 +2
 MagMob
MagMob 2/2015 – www.facebook.com/MagazinulMobilei
  |    |  English Summary

Cât de diferit trăim azi faţă de cum trăiau părinţii noştri şi câte oportunităţi avem faţă de ce aveau ei! Să nu uităm că ei au fost iniţiatorii acestor schimbări de care ne bucurăm azi.

Dacă aveti musafiri în week-end sigur vă veți cuibări cu ei în living, pentru a discuta, pentru a vă uita împreună la televizor, pentru a dezbate diverse subiecte fierbinți, actuale sau pentru a face schimb de impresii legate de domenii culturale. Setea de cunoaştere a declanşat fenomenul de socializare care s-a arătat benefic în toate structurile sociale: învăţământ, arhitectură, design, muzică etc. Îndrăznim să spargem ziduri – la propriu – şi să ne extindem zona de comunicare. Modernizăm spaţiile habituale şi ne bucurăm de tehnologia smart a mobilierului din camera media, iar locurile fără viaţă ale caselor noastre îşi schimbă treptat menirea. Aşa se face că în timp ce o parte din oaspeţi admiră autenticitatea unei canapele modulare fabricate în ţară, alţii descoperă pe vechiul balcon un loc ideal de a savura un cocktail aromat. Avem deci mână liberă să reamenajăm orice colţ al locuinţei după personalitatea noastră, să optimizăm şi modernizăm tot ceea ce ne înconjoară în ideea de a crea spaţii pentru comunicare, confort şi bunăstare. Şi ca să vă convingem că fiecare dintre noi poate fi o gazdă primitoare, că are posibilitatea de a alege mobilier autohton şi de a primi sfaturi gratuite de la profesionişti,  am ales să dovedim concret această realitate şi în paginile revistei. Mai mult decât atât, tindem să ne oferim mai mult şi ne dezvoltăm latura relaţională şi artistică, participăm la evenimente internaţionale, împrumutăm şi aducem forme îndrăzneţe în mediul nostru – care, pe lângă valoarea de sine stătătoare, au menirea de a consolida ceea ce noi numim prietenie. 

Aceşti factori au modelat personalitatea noastră către optimizare şi modernizare în tot ceea ce facem. Avem acces la informaţii, comunicăm deschis şi îndrăznim mai mult decât predecesorii noştri şi cu fiecare experienţă devenim mai înzestraţi, iar mediul în care activăm atinge limitele maxime, calitatea vieţii noastre fiind clar îmbunătăţită.

  English Summary

Time goes by... for the better!

How differently we live today from how our parents have lived and how many opportunities we have in comparison to what they had...? Many, we could say, but we have to keep in mind that they are the initiators of these changes that we enjoy now. If you will have guests over the week-end and you will huddle in the living room, you will take notice of a state of general satisfaction... people are seeking to feel good, to watch freely any transmission, but mostly are seeking to discuss, to debate exciting topics and to meet a lot of good people. The thirst for knowledge had initiated the phenomenon of socialization which has proven beneficial for all social structures: education, architecture, design, music, etc., all being in a perfect symbiosis. We dare to break walls – literally – and to expand our communication area. We are mo­dernizing the habitual spaces and we are enjoying the smart technology of the furniture from the media room, and the places without life from our home are gradually changing their designation. Thus, while some of the guests are admiring the authenticity of a mo­dular sofa manufactured in the country, others are discovering on the old balcony a perfect place to enjoy a flavored cocktail. Therefore, we have a free hand to rearrange any corner of the house according to our personality, to optimize and modernize everything around us, in the idea of creating spaces for communication, comfort and welfare. And to convince you that each of us can be a welcoming host, that has the opportunity to choose domestic furniture and to receive free advices from professionals, we choose to prove concretely this reality also in the pages of our magazine. Moreover, we tend to offer ourselves more and to develop our relational and artistic side, we are visiting international events, we are borrowing and bringing bold shapes in our environment – which besides their indepen­dent value have the aim to strengthen what we call friendship.
These factors have moulded our personality toward optimization and modernization in everything we do. We have access to information, we communicate openly and dare more than our predecessors and with every experience we become more endowed, while the environment in which we operate reaches the maximum limits, the quality of our lives become clearly improved.


Fabrica de emoţii

Poate nu în mod conştient, dar pe toţi ne preocupă într-o oarecare măsură mirajul obiectelor vechi. Ceva creat – imaginat, fabricat, folosit – cu mulţi ani în urmă aduce în prezentul nostru misterul trecutului, incitându-ne curiozitatea: oare a cui a fost lada de zestre pictată, cine a scris la masa sculptată de birou, ce haine erau pe umeraşe în dulapul cu intarsii?

 +2
 MagMob
# MagMob nr.1/2015 — www.facebook.com/MagazinulMobilei
  |    |  English Summary

Atât de puternică este această curiozitate, încât sute de muzee salvează şi expun piese de mobilier cu valoare istorică, pentru ca zeci de mii de vizitatori să le poată admira. De ce să ne mirăm deci, dacă mulţi nu doar acceptă în casă prezenţa mobilierului clasic – fie el fabricat acum o sută de ani, fie cumpărat ieri de la un producător specializat –, dar se bucură în mod deosebit pentru atmosfera pe care astfel de obiecte de amenajare o pot crea în casă.

Să nu credeţi că doar mobila de artă, cu care ne ocupăm în mod extensiv în acest numărul 1/2015 a revistei MagMob, este singura capabilă să insufle nostalgia, să exprime luxul şi originalitatea. Aşa cum restauratorii sunt respectaţi pentru talentul şi cunoştinţele aproape ştiinţifice cu care redau pieselor vechi strălucirea de odinioară, azi sunt tot mai mulţi acei producători de mobilă care înregistrează succese notabile cu mobilierul antichizat (abia ieşită pe poarta fabricii, mobila arată parcă a fost folosită decenii întregi). Dar căutarea pieselor exclusive nu se opreşte la mobila de artă sau la cea antichizată: stilul vintage este amalgamul în care îşi găseşte loc orice obiect (pseudo)vechi, capabil să creeze emoţii. Şi să nu uităm, în societatea post-industrială mobila construită din metal şi lemn cu finisaj voit brut, plus tapiţerii din piele sau pânză de iută, este la mare căutare.

Vechiul este noul trend, am putea spune.

Singura concluzie pe care o trag este că în momentul în care cumpărăm mobilier (fie el în stil clasic sau ultramodern), nu cumpărăm de fapt… mobilier. Mai degrabă ducem acasă seri petrecute în confort, nu fotolii şi canapele. Cumpărăm odihnă, nu saltele. Îi cerem restauratorului să ne readucă în casă fastul şi fascinaţia trecutului. Într-un final nu vrem obiecte de amenajare, ne dorim emoţii, bucurii, atmosferă şi stil.

  English Summary

Factory of emotions

Maybe not consciously, but we are all concerned to some extent about the mirage of old objects. Something created – imagined, manufactured, used – many years ago, brings in our present the mystery of the past, whetting our curiosity: who owned the painted hope chest, who wrote sitting at the carved desk, what kind of clothes were on the hangers in the marquetry wardrobe? This curiosity is so strong that hundreds of museums are saving and exhibiting furniture with historical value, so that scores of thousands of visitors can admire them. Why wonder then, if many people not only accept the presence of the classical furniture in the house – either manufactured a hundred years ago or bought yesterday from a specialized manufacturer -, but enjoys a great deal the atmosphere that such furnishing objects can create at home.

Do not think that art furniture, with which we are dealing extensively in this edition of MagMob, is the only one capable of infusing nostalgia, expressing luxury and originality. As restorers are respected for their talent and their almost scientific knowledge, wherewith they are restoring the former glance of the old furniture, today there are more and more those furniture manufacturers who are recording notable successes with the antiqued furniture (the furniture just got out from the factory is looking like it was used for decades). But the search of the exclusive pieces doesn’t stops at the art or the antiqued furniture: the vintage style is the amalgam in which every (pseudo)old object, capable to create emotions, finds its place. And we must not forget, in the post-industrial society the furniture made from metal and wood with intentional rough finish, plus leather or jute canvas upholstery is in high demand. We could say: the old is the new trend.

The only conclusion that I draw is that, when we are buying furniture (either classic or ultramodern), actually we are not buying … furniture. More likely we are bringing home evenings spent in comfort, not armchairs and couches. We are buying relaxation, not mattresses. We are asking the restorer to bring back in our home the glamor and fascination of the past. Eventually we are not choosing furnishing objects, we are wishing for emotions, joy, atmosphere and style.